Oud papier

 

Stichting SJAK

Het oud papier in Sint Nicolaasga wordt verzameld door de Stichting SJAK. Deze stichting vertegenwoordigt de drie basisscholen. De opbrengst wordt verdeeld over de scholen. Van dit extra geld kunnen ouders, leerlingen en school profiteren. De ouderbijdrage blijft laag en de schoolreizen kosten minder.

                        afbeelding oud papier

Oud Papier Paedwizer

In elk kalenderjaar haalt de Paedwizer 4 keer het papier op. Per schooljaar is dat drie, vier of vijf keer. Dit komt omdat er elk jaar gewisseld wordt in het rooster.

Wij gaan er van uit dat alle ouders meehelpen!

Elk gezin wordt jaarlijks ingeroosterd om op 1 of 2 woensdagmiddagen mee te helpen met het inzamelen van het oud papier.

Mocht u onverhoopt niet kunnen, om wat voor reden dan ook, wilt u dan zelf, vroegtijdig voor een vervanger zorgen. Lukt dit niet of zijn er andere problemen wilt u dan uiterlijk de maandag voor de ophaal-woensdag contact opnemen met  de ouderactiviteitencommissie.

 

Links:

 

rooster oudpapierlopers 16-17

ophaalrooster SJAK 2016

rooster SJAK 2017